Carnavalsoptocht Ootmarsum

02 March 2019

De carnavals stoet is een bonte verzameling van grote wagens, eenlingen, loopgroepen en andere narren. Diverse verenigingen bouwen ieder jaar weer een prachtige praalwagen met technische hoogstandjes. Eenlingen en loopgroepen gaan verkleedt met de meest bijzondere lyrische teksten door de straten.

"Carnaval vieren schept een band" Carnaval is van oorsprong een rooms-katholiek feest, dat gevierd wordt in de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. Het feest duurt van zondag tot dinsdagavond, de Vastenavond. Hierna begint tot Pasen de 40-daagse vastentijd. Het woord carnaval komt uit het latijn: "carne vale". Carne betekent vlees en vale vaarwel. Vanouds was de vastentijd een tijd van ingetogenheid, boete doen, weinig eten en… beslist geen vlees. De 3 dagen ervóór waren daarom dagen van uitbundigheid, waarin juist nog wel vlees werd gegeten. Het was de laatste mogelijkheid zich te buiten te gaan.

Locatie

Wanneer