Steenwijk & Nationaal Park

 • Type
  Fietsen
 • Afstand
  48,9 km
 • Duur
  3:16
 • Knooppunten
  23
 • Locaties
  4

Zonder het hoge land rond Steenwijk geen laag en waterrijk land. Dankzij de mensenhanden van turfstekers en rietsnijders ontstond een uniek landschap vol meren, vaarten, rietlanden en trilvenen. Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste aaneengesloten laagveenmoerasgebied van Noordwest Europa

Startpunt

De fietsroute volgt het fietsnetwerk. U kunt uw route daarom eigenlijk op elk gedeelte van deze route beginnen. Een mooi startpunt voor deze route is de parkeerplaats bij het station in Steenwijk. Fiets vanaf hier, via de Eesveenseweg, in noordelijke richting naar knooppunt 30. Volg hierna verder de knooppuntenbeschrijving.

 1. Fietsknooppunt 38

 2. Fietsknooppunt 37

 3. Fietsknooppunt 23

 4. Fietsknooppunt 21

 5. Fietsknooppunt 20

 6. Nationaal Park

  .

  Dit park is het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Dit waterrijke natuurgebied in de Kop van Overijssel is een oase van ruimte en rust. De Wieden is een cultuurlandschap. Het landschap is gevormd door turfwinning, vanaf de vijftiende eeuw werd hier veen gebaggerd.

 7. Fietsknooppunt 13

 8. Vervenershuisjes

  .

  Nationaal Park Weerribben-Wieden dankt het landschap aan de noeste arbeid van verveners. Deze harde werkers woonden in vervenershuisjes. De kenmerkende woningen zijn overal in het gebied nog zichtbaar.

 9. Fietsknooppunt 11

 10. Fietsknooppunt 10

 11. Fietsknooppunt 14

 12. Fietsknooppunt 13

 13. Watermolentjes

  .

  Voor het tegengaan van de verzuring ziet u overal in het landschap kleine watermolentjes. Daarmee brengt men water op het rietland. Het rietland blijft daarmee behouden voor rietteelt.

 14. Fietsknooppunt 06

 15. Fietsknooppunt 50

 16. Fietsknooppunt 50

 17. Grote Otterskooi

  Foto: Philip Friskorn

  Verwarrende naam! Met otters heeft deze plek niets te maken. Het is de grootste eendenkooi van Europa en de naam verwijst naar voormalig eigenaar Sjoerd Otter. Volgens het afpalingsrecht heerste vroeger absolute stilte rond een kooi. Dat leverde bijzondere natuur op!

 18. Fietsknooppunt 53

 19. Fietsknooppunt 60

 20. Giethoorn

  .

  Het leven van ooit lijkt zich nog steeds te spiegelen in de Dorpsgracht. De tijd dat alles over water ging. Vervoer met punters en pramen: de boer met z'n vee en het hooi, de postbode, de bakker en de parlevinker. Geniet van dit mooie waterdorp, stap gerust eens van de fiets af.

 21. Fietsknooppunt 62

 22. Fietsknooppunt 39

 23. Fietsknooppunt 31

 24. Vestingstad bolwerk

  .

  Acht bolwerken moesten Steenwijk beschermen tegen de Spanjaarden. Een route van twee kilometer leidt langs alle vestingwerken die een belangrijke rol speelden in de Tachtigjarige Oorlog. Steenwijk is tegenwoordig een gezellige winkelstad met veel horecagelegenheden.

 25. Fietsknooppunt 30