8-er de Grens

 • Type
  Fietsen
 • Afstand
  92,4 km
 • Duur
  6:09
 • Knooppunten
  34
 • Locaties
  4

De naam van de route heeft maar liefst twee betekenissen: De verhalen van achter de grens staan centraal en de route bestaat uit twee afzonderlijke routes die samen een 8 vormen. De twee routes zijn elk ca. 38 km en in totaal ca. 76 km.

Startpunt

Startpunt voor route Noord en Zuid: TOP Rotering-Oldenkotte Oldenkotseweg 11 Rekken -

Startpunt route Noord: TOP Haarmühle Beßlinghook 57 Ahaus- Alstätte -

Startpunt route Zuid: TOP Zwillbrock Zwillbrock 8 Vreden

 1. Fietsknooppunt 53

 2. Het Lankheterbos

  Het Lankheterbos

  Het Lankheet (400 ha.) is een gebied van afwisselend bos (oud naaldhout deels op stuifzandgrond), heide, vennen en cultuurland.

 3. Fietsknooppunt 54

 4. Het Haaksbergerveen

  Het Haaksbergerveen

  Het Haaksbergerveen, ruim 600 hectare groot, is een van de mooiste hoogveengebieden van Nederland. Hoogveen is een zeldzame grondsoort, die maar op enkele plaatsen in ons land voorkomt. Dit aantrekkelijke gebied ligt aan de zuidkant van Haaksbergen tegen de Duitse grens aan.

 5. Fietsknooppunt 84

 6. Fietsknooppunt 49

 7. Fietsknooppunt TIP

 8. Fietsknooppunt 81

 9. Het Witte Veen

  Het Witte Veen

  Het heide- en bosgebied Witte Veen ligt tussen Buurse en de Duitse grens. Midden in het gebied staan nog altijd de oude grenspalen van Bentheimer zandsteen uit de 18e eeuw. Vroeger was het een groot, wild hoogveengebied én een bekende smokkelroute tussen Nederland en Duitsland. Later werd het af...

 10. Fietsknooppunt 78

 11. Haarmühle

  Haarmühle

  De Haarmühle is een watermolen aan de Alstätter Aa die aan de Nederlandse kant verder stroomt als Buurserbeek (verderop Schipbeek). In 1188 stond hier al een Haremole. De huidige molen is gebouwd in 1619. Sinds begin twintigste eeuw wordt de Haarmühle gepacht door de familie Brüggemann.

 12. Fietsknooppunt TOP

 13. Fietsknooppunt 96

 14. Fietsknooppunt 68

 15. Fietsknooppunt 97

 16. Fietsknooppunt 3

 17. Fietsknooppunt 99

 18. Fietsknooppunt 79

 19. Fietsknooppunt 2

 20. Fietsknooppunt 71

 21. Fietsknooppunt 67

 22. Fietsknooppunt 63

 23. Mallumse Molen

  Mallumse Molen

  De Mallumsche Molen is een door water aangedreven koren- en pelmolen, gelegen aan de oude arm van de rivier de Berkel in de buurtschap Mallem bij Eibergen.

 24. Fietsknooppunt 66

 25. Fietsknooppunt 65

 26. Fietsknooppunt 64

 27. Fietsknooppunt 90

 28. Fietsknooppunt 68

 29. Fietsknooppunt 72

 30. Fietsknooppunt 50

 31. Annexatie

  Annexatie

  Na 1945 claimde Nederland Duits gebied ter compensatie voor de geleden oorlogsschade. Van 1949 tot 1963 was op deze plaats een stuk Duitse grond van enkele vierkante kilometers tijdelijk Nederlands grondgebied. Hier ging het vooral om landbouwgrond. Veel bewoners telde het gebied niet. Tientallen

  kilometers verder naar het zuiden is bij Elten een groter gebied dezelfde periode geannexeerd geweest. In 1963 werden de geannexeerde gebieden tegelijk teruggegeven aan de Bondsrepubliek. In Elten leidde die teruggave tot de ‘Eltener Butternacht’: wat Nederlands was in Elten, werd klokslag midder-

  middernacht Duits. Boter was in Duitsland namelijk duurder dan in Nederland. Elten werd daarom zo ongeveer vol geparkeerd met trailers vol boter. De volgende dag was de Nederlandse boter dure Duitse boter geworden en waren de slimme bedenkers van dit plan letterlijk slapend rijk geworden.

 32. Fietsknooppunt 52

 33. Fietsknooppunt 52

 34. Fietsknooppunt 54

 35. Grenszicht

  Grenszicht

  Aan de Nederlandse zijde kijkt het Nederlandse café letterlijk uit op de grens, vandaar de naam. De paar woningen aan de andere kant van de weg, tegen de grens aan, vormden vroeger het Nederlandse douanekantoor en een dienstwoning. Enkele tientallen jaren geleden werd een modern gezamenlijk

  douanekantoor op Duits grondgebied gebouwd. Met in eerste instantie twee deuren aan beide uiteinden: een voor de Duitse en een voor de Nederlandse controleurs. In latere jaren gingen vaak de elektrisch bedienbare slagbomen niet allebei dicht. Als douanebeambten achter in het kantoortje zaten,

  fietsten kinderen zonder paspoort soms heel hard vanaf Grenszicht de grensovergang over. Dit was een kortere weg richting Meddo en Winterswijk: via het Zwillbrocker Venn kon je makkelijker de weg richting Winterswijk bereiken.

 36. Gevolgen aan de grens

  Gevolgen aan de grens

  In 2000 ging de grens korte tijd weer dicht in verband met de MKZ crisis. Zo werd geprobeerd uitbreiding van de veeziekte te voorkomen. Bij afwezigheid van slagbomen werden de grensovergangen met metalen dranghekken en kettingen gebarricadeerd. Zestien jaar lang was er een grensoverschrijdende kudde

  schapen die zowel aan Nederlandse zijde als aan de Duitse kant de hei afgraasde. Dat ging in prima overleg en het leek lang alsof er helemaal geen grens meer bestond. Maar na het uitbreken van de MKZ-crisis veranderde dat. De schapen mochten de grens niet meer over en toen de ziekte eenmaal was

  uitgebannen moest elk Nederlands schaap dat de grens wilde oversteken eerst worden onderzocht. En dan heb je altijd wel een schaap dat dan plotseling het zwarte schaap wordt. Dat werd de reden dat er nu geen grensoverschrijdende schaapskudde meer is; de schapen grazen nu tevreden aan beide zijden

  van de grens.

 37. Kunst op de grens

  Kunst op de grens

  Kunstenaar Piet Slegers ontwierp het kunstwerk “Open Schakel”, dat in 1995, na het opheffen van de grenscontrole bij de grensovergang Holterhoek-Zwillbrock, werd geplaatst. De gemeentebesturen aan beide kanten van de grens wilden iets tastbaars dat herinnert aan het moment van het wegvallen van de

  grensbewaking en het definitief opengaan van de Nederlands-Duitse grens. Het kunstwerk symboliseert de verbondenheid van de plaatselijke gemeenschap en de open grens.

 38. Fietsknooppunt 56

 39. Kloppendiek Zwillbrock

  Kloppendiek Zwillbrock

  Via dit laantje over de ‘kloppendiek’ bereikten in de tijd rond de Tachtigjarige Oorlog de rooms-katholieke gelovigen de kerk in het Zwillbrocker Venn. Het belijden van het Rooms-Katholieke geloof was tientallen jaren lang verboden in de protestantse Nederlanden. “Kloppen” in de naam verwijst naar

  het gebruik van destijds. Door te kloppen op de deur waarschuwde men elkaar dat het tijd was om naar de mis te gaan. Dat waarschuwen gebeurde vaak door alleenstaande oudere vrouwen, die ‘klopjes’ werden genoemd.

 40. Fietsknooppunt 14

 41. Fietsknooppunt 20

 42. Fietsknooppunt 1

 43. Fietsknooppunt 18

 44. Fietsknooppunt 74