Verrassende routes

Thematische fiets-routes: mooiste historische verhalen Overijssel

  • 5 minuten opladen
  • 7411 x bekeken

Ontdek hier

  • De mooiste fietsroutes met historische verhaal

  • De nieuwste (internationale) hanzeroute

  • Gratis downloads van de routes

De Nederlandse Hanzesteden, ontstaan in een tijd dat Amsterdam
nog slechts een klein plaatsje was, hadden tot doel de handel uit
te breiden en kennis te delen. De Hanzegeschiedenis is in de
Overijsselse steden Zwolle, Kampen, Hattem en Deventer goed te
herkennen aan de indrukwekkende overblijfselen uit de 14e en
15e-eeuw. Gelegen aan de IJssel beschikken ze over veel
Middeleeuwse historie, schitterende koopmanshuizen en unieke
gevels. Ideaal om met de fiets te ontdekken!

NIEUW: INTERNATIONALE HANZESTEDEN FIETSROUTE (450 KM)

De gloednieuwe Hanzesteden Fietsroute rijgt over een traject van 450 kilometer 16 Duitse en Ne- derlandse Hanzesteden aaneen. Tussen Neuss en Harderwijk fiets je door een rijke variatie aan landschappen. Fietsend langs het water volg je het spoor van de vroegere kooplieden en kom je langs bijzondere monumenten en overblijfselen uit deze tijd. Uiteraard kun je ook delen van de route fietsen. Wij lichten hier de twee Overijsselse etappes uit!

Tip: Vanaf 2022 vind je op vele verschillende plekken ook prachtige muurschilderingen die via Augmented Reality tot leven komen. Je krijgt via een smartphone of tablet virtuele objecten te zien in je omgeving alsof ze er echt zijn!

ETAPPE 6: DEVENTER - HATTEM - ZWOLLE

Hanzestad Deventer, een van de oudste steden van Nederland, is het misschien wel het mooist vanaf de IJssel. Zodra je voet zet op de Wellekade, ruik je haast de Deventer koek al. Loop je door de kleine steegjes van de historische binnenstad, dan waan je je terug in de tijd van de middeleeuwse koekenbakkers. Loop langs rijkversierde gevels in het Bergkwartier en het Noordenbergkwartier. Met de monumentale Waag, de wekelijkse mark- ten, gezellige horeca en grote evenementen is De Brink dé ontmoetingsplek van Deventer. Met gids de stad verkennen? Loop binnen bij de VVV! De IJssel wijst je vanuit Deventer de weg, via het Gelderse Hattem, naar Zwolle. Landgoederen en (fiets)pontjes zijn onderdeel van deze mooie rou - te. Eindpunt is Hanzestad Zwolle, een historische, trendy Hanzestad met een stervormig stadshart vol charme.

Download hier gratis deze etappe >

ETAPPE 7: ZWOLLE - HASSELT - KAMPEN

In de stadscentra van Zwolle, Kampen en Hasselt zijn Hanzestadswandelingen uitgezet; met speciale bord- jes leiden deze de je langs de interessantste cultuur- historische bezienswaardigheden. Parkeer je fiets en volg het spoor van de kooplieden. Zo vergeet je geen enkele highlight. Tijdens de historische stadswandeling in Zwolle wan- del je door sfeervolle straatjes en langs karakteristie - ke panden waar je de geur van het verleden kunt op- snuiven. Bewonder Onze Lieve Vrouwe Basiliek met Peperbustoren en de enige nog overgebleven stads- poort van Zwolle, de ruim 600 jaar oude Sassen- poort. Hier werd tijdens de middeleeuwen nog ko - kende pek naar beneden gegooid. Hasselt wordt, door haar grachtenpanden en histori- sche geveltjes, ook wel klein Amsterdam genoemd. Door de ligging aan een knooppunt van land- en wa- terwegen werd Hasselt een belangrijk handelscen- trum. Sporen van de welvaart die de Hanze met zich meebracht zijn nog steeds zichtbaar. Wandel langs vele bijzondere historische en culturele beziens- waardigheden, zoals het Oude stadhuis, de St. Step- hanuskerk, de Heilige Stede, de stenen kogel in de muur, Korenmolen de Zwaluw en de Kalkovens.

Download hier gratis deze etappe >

Liever onder leiding van een gids een Hanzestadswandeling maken? Neem contact op met de Tourist Info’s in deze steden voor meer informatie.

Kampen
Kampen

Bij de eerste aanblik op Kampen met al zijn mooie gebouwen en monumenten (meer dan vijfhonderd!) proef je direct de oude historie. In de kleine steegjes waan je je in de middeleeuwen. Ontdek de geheimen van de stad tijdens de wandeling langs vele bij- zondere en culturele bezienswaardigheden, zoals de St. Nicolaaskerk, het Gotische Huis, de nog aanwezi- ge stadspoorten en de ‘Fresco’s van de kleine mid- denstand’. Ook is deze stad de thuishaven van het replica-schip de Kamer Kogge.

MEER SPANNENDE HISTORISCHE VERHALEN

De historische verhalen uit de Hanzetijd proeven natuurlijk naar meer. Ook als je verder de provincie in fietst heeft Overijssel verborgen verhalen. Sommige daarvan brengen je, net als de Hanze- verhalen, terug naar de 14e eeuw. Wij delen een top 3 van de mooiste thematische fietsroutes in Overijssel.

1. Smokkelroute fietsroute (36 km) Fiets (of wandel) in de voetsporen van smok- kelaars: dat doe je in het oosten van Twente. In het grensgebied met Duitsland vond veel smokkel plaats. Terwijl je door een landschap met weilanden, woeste gronden, bossen en beken wandelt, kom je langs oude ‘commie- zenhutten’, zoals die aan de Vrijdijk. Vanuit deze hutten speurde de ‘commies’ de omge - ving af. Met de route kom je ook langs Land- goed & kasteel Singraven, het Arboretum, kloosters en typische Twentse boerderijen in Saksische stijl. Download nu >

De Slinger van Heino fietsroute (38 km) Deze landgoederenroute laat je dromen over lang vervlogen tijden en griezelen bij het relaas van een oude verhalenverteller. Ondertussen ontvouwt zich het geschiedenisboek van de streken Salland en Vechtdal. Zo kom je langs Kasteel Rechteren (uit de 14e eeuw), wat gesitueerd is op een eiland in een dode rivierarm van de Overijsselse Vecht. Een stenen boogbrug geeft toegang tot het kasteel. Het is het eni- ge kasteel in de provincie Overijssel uit de middeleeu- wen dat bewaard is gebleven. Download nu >

Kasteel Rechteren
Kasteel Rechteren

Steenwijk en 3 Vrije Koloniën fietsroute (46 km) Op de grens van Friesland, Drenthe en Overijssel vindt ga je 200 jaar terug in de geschiedenis en volg je de sporen van de paupers. Daar waar Generaal Johan- nes van den Bosch in 1818 de Maatschappij van Wel- dadigheid oprichtte. Een gedachtegoed die armoedi- ge gezinnen, veelal uit de grote steden, wilde helpen om een eigen bestaan op te bouwen als boer. Tot op de dag van vandaag zijn de sporen van zijn gedachte- goed hier nog terug te vinden. Download nu >