Wie op zoek is naar bijzondere plekken, hoeft helemaal niet naar het buitenland. De provincie Overijssel beschikt over de meest indrukwekkende plekken met ieder een eigen verhaal. Het Hanzenetwerk, de oeroude geschiedenis van Twente, de littekens van het waterrijke gebied Weerribben-Wieden en de dynamische natuur van de IJssel.

Ontdek alles over het Oosten

De mooiste verhalen over Overijssel

Waarom is het Hanzenetwerk zo bijzonder?

Wat is het Hanzenetwerk? En wat maakt dit verbond zo bijzonder? We stappen in de tijdmachine en belanden in de Middeleeuwen. Hoe was deze tijd? Wat was de invloed van de Hanze? En wat merk je daar nu van in de Nederlandse Hanzesteden? Het is de 13e eeuw. Er wordt fanatiek handel gedreven tussen landen. Vooral zout, granen, vis, hout, wijn, bier, dierenhuiden en laken vinden hun weg over zee naar verschillende landen. Er is één probleem: de handel heeft te lijden onder de zeeroverij. En dus wordt er een verbond gesloten. Alles over de Hanzesteden

Waarom het eigenzinnige Twentse landschap zo’n lappendeken is

Beleef de geschiedenis van de standvastige Twentenaren: Het gebied is met de jaren veranderd; vroeger werden kleine landbouwgronden omringd door hooilanden, vochtige heiden, broekgebieden en vennen. Slingerende beekjes en stroompjes doorsneden het land. Het had een lage natte kern, waar het regenwater lang bleef liggen. Nu is het een prachtige lappendeken aan landgoed. Ontdek de verborgen verhalen van Twente

De littekens van het waterrijke gebied Weerribben-Wieden

Een waterrijk gebied met pittoreske dorpen en veel groen; de Weerribben-Wieden is een unieke plek. De natuur lijkt er ongerept, maar dat is slechts schijn. De geschiedenis heeft dit bijzondere gebied gevormd en het veenmoeras veranderde onder de invloed van de mens. Van onbegaanbaar moerasgebied met veel bos en natuur, naar laagveenmoeras dat rechtstreeks uit een schilderij lijkt te komen: de historische rijkdom van de grote plassen van De Wieden schuilt in de verhalen. Lees meer over het door mensen gemaakte gebied

De dynamische natuur van de IJssel

Een gebied met grote impact op de geschiedenis en de natuur; de IJssel. In dit landschap krijgen de planten en dieren vrij spel in de overstroomde uiterwaarden. Akkers, grasland en beekjes, natuurgebied De IJsselvallei bestaat voornamelijk uit hoogwater. Het is bij uitstek de plek om bijzondere vogels en planten te spotten. De IJssel heeft naast een bijzondere natuur ook een bijzondere geschiedenis.

Meer over de dynamische IJssel

De dynamische vergezichten van de Sallandse Heuvelrug

De provincie Overijssel gaat ver terug in de tijd. Er zijn resten van beschaving gevonden tot 2500 jaar voor Christus. In de wat recentere geschiedenis zijn er veel kastelen gebouwd in Overijssel, toen in Nederland de samenleving nog bestond uit onder andere de adel en ridderschappen. Zij waren degene die de kastelen bewoonden. Helaas zijn veel van de kastelen in Overijssel in de loop der tijd verdwenen.

Ontdek alle landgoederen en kastelen