Werkzaamheden en planning

Waarom zijn de werkzaamheden aan het fietsnetwerk nodig?

  • De vijftien jaar oude bewegwijzering is aan vervanging toe. Houten paaltjes rotten, informatieborden verkleuren en de cartografische ondergronden zijn gedateerd. Bovendien is het wegennet gewijzigd en kunnen we nu nieuwe paden toevoegen en minder aantrekkelijke paden uit het netwerk halen.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

  • We beginnen in september 2023 met het plaatsen van de nieuwe wegwijzers voor het fietsnetwerk. Onze medewerkers werken dagelijks van 07.00 tot 19.00 uur. Zij houden rekening met bepalingen in de natuurgebieden. Eind maart 2024 beschikt de regio over een volledig up-to-date fietsnetwerk.

Wat is de planning?

  • Maart 2023 t/m augustus 2023: Voorbereidende fase en ontwerp nieuwe netwerk.
  • September 2023 t/m maart 2024: Uitvoering in het veld. Plaatsen nieuwe bebording en panelen.

Krijg ik bericht over werkzaamheden op mijn terrein?

  • Ja, wij communiceren per brief of mail voordat we aan de slag gaan. Tijdens de werkzaamheden voorkomen we eventuele overlast zoveel mogelijk. Onze medewerkers zijn duidelijk herkenbaar aan hun werkkleding en melden zich vooraf netjes.

Veranderen de fietsroutes?

  • We kiezen we voor een nieuwe systematiek waarbij we drukke wegen zoveel mogelijk vermijden. De fietsroutes voeren vanuit de gezellige kernen van de dorpen en steden langs de mooiste plekjes van de regio. Tips of opmerkingen horen wij graag via het vragenformulier onder aan de pagina.

Komen er ook nieuwe informatiepanelen?

  • Ja, we vervangen alle informatiepanelen van het fietsnetwerk. Omdat steeds meer buitenlandse fietsers Noordwest-Overijssel verkennen, voegen we voor het eerst Duits- en Engelstalige informatie toe. Nieuw: ondernemers die niet direct aan de route liggen, kunnen ook een startpaneel aanschaffen. Die verwijst gasten dan naar de dichtst bijgelegen route.

Routekaarten

Komen er dit jaar nieuwe (papieren) routekaarten?

  • Nee. Het is tijdens de werkzaamheden ondoenlijk om de informatie op de routekaarten actueel te houden. Daarom geven we in maart 2024 nieuwe routekaarten uit die volledig up-to-date zijn. Ons advies is dan ook om nu niet teveel routekaarten in te kopen en te wachten op de nieuwe routekaarten.

Wat doe ik met mijn voorraad routekaarten?

  • Omdat de routes tot en met augustus gelijk blijven, zijn de routekaarten nog steeds bruikbaar voor fietsers. Onderweg wijzen tijdelijke kaartbeelden op de informatiepanelen de nieuwe routes aan. ↵