In beeld

On-Nederlandse plekken, gewoon in Weerribben-Wieden!

  • 3 minuten opladen
  • 22862 x bekeken

Ken je dat? Je ziet de meest mooie foto’s en video’s voorbij komen van een bestemming. Maar waar je de plek exact kunt vinden is soms lastig te herleiden. Gelukkig houden wij in Overijssel niet al het moois voor ons zelf. En willen we jou precies naar dat mooie onontdekte plekje brengen. Ver weg van de massa en altijd met een bijzonder verhaal. Want voor buitenlands mooie plekjes hoef je niet naar ‘daar’. Je vindt het allemaal ‘hier’. Hier moet je zijn in de Weerribben-Wieden!

Beulake - 52.693944, 6.024514

Wie voor het eerst over de Beulakerwijde zeilt of vaart, wrijft zich vermoedelijk van verbazing eens goed in de ogen. Midden op het imposante meer doemen plotseling de contouren van een torenspits op. Het is een kunstwerk dat herinnert aan de tragische geschiedenis van het verdronken dorp Beulake. Een alles verwoestende storm gaf in de 18e eeuw het onderkomen van turfstekers het laatste zetje. Lees meer over de geheimen van Beulake. En bekijk de locatie op Google Maps >

.
.

Tjaskermolen - 52.8088792, 5.9370894

Karakteristiek voor dit gebied zijn de piepkleine vervenershuisjes en tjaskermolens. Het molentje is in 1963 gebouwd door Roelof Dijksma in het natuurgebied De Weerribben. Met het molentje wordt achtergelegen veen van water voorzien. Even noordelijker aan de Hoogeweg staat nog een tjasker. Deze tjasker staat dicht bij de spinnenkopmolen De Wicher. De tjasker is in de Kop van Overijssel overigens vroeger op meerdere plekken ingezet voor het bemalen van kleine percelen. Download hier de route die je langs de tjaskermolen leidt. Bekijk locatie op Google Maps >

.
.

Heerlijkheid De Eese - 52.8365476, 6.1128254

Landgoed De Eese is een bijzonder fraai Middeleeuws landgoed van ruim 800 ha op de grens van Friesland, Overijssel en Drenthe. “Heerlijkheid De Eese” is een zeer afwisselend gebied met bos (440 hectare), lanen en heidevelden, monumentale gebouwen (o.a. een kasteeltje, een havezathe) en landbouwgronden (360 hectare). Een schitterend gebied om te wandelen en te fietsen. Vanwege de bijzondere gebouwen en de karakteristieke lanenstructuur is de bebouwingskern van het landgoed, circa 80 hectare, officieel een cultuurhistorische buitenplaats. Bekijk op Google Maps >

.
.

Kuinderbos - 52.798957, 5.777105

Het Kuinderbos ligt op de grens van de drie provincies Friesland, Overijssel en Flevoland. De overblijfselen van de Kuinderburcht herinneren aan de twijfelachtige reputatie van roofridders en valsemunters van de Kuinderse burchtheren. Dankzij de boterhandel en de markt kreeg Kuinre haar stedelijke karakter. Met de verlening van een buurrecht in 1385 werd juridisch de plaats op het niveau van een stad getild. Het droogvallen van de Noordoostpolder in 1942 maakte de resten van een burcht en het voormalige havenhoofd van het Scheepsdiep bij het Kuinderbos zichtbaar. Bekijk op Google Maps >

omschrijving
omschrijving

Blokzijl - 52.732253, 5.973761

Met tienduizend hectare is Nationaal Park Weerribben-Wieden het grootste aaneengesloten laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa. Een labyrint van plassen, meren, slootjes, mysterieus ogende moerasbossen, uitgestrekte rietpercelen en kleine hoekjes hooiland. De ecologische waarde van Weerribben-Wieden is van internationale allure. Van sommige diersoorten als de grote vuurvlinder, de donkere waterjuffer en de gevlekte witsnuitlibel biedt het Nationaal Park bijna de hele Nederlandse populatie onderdak. Bekijk op Google Maps >

Veenhart - 52.773952, 5.942461

Vanaf midden zestiende eeuw gingen hier verveners aan de slag . Het veen werd uit het water omhooggetrokken om te drogen. Zo ontstond het rechthoekige landschapsmodel van veengaten (weren of trekgaten) en ribben (legakkers), die werden gebruikt om het veen te drogen en te vervoeren. Nadat de vervening begin twintigste eeuw was gestopt, restte een uniek natuurgebied als erfenis van de zwoegers in het veld. Prachtige meren in de Wieden, een ware jungle aan vaarwegen in de Weerribben. Bekijk op Google Maps >