Stichting IJssellandschap

IJssellandschap en haar rechtsvoorganger ‘de Verenigde Gestichten’ beheert, beschermt en ontwikkelt sinds 1267 land, landgoederen, boerderijen en huizen rondom Deventer. Dat doen we met hart voor het verleden, oor voor het heden en oog voor de toekomst. Zodat inwoners van stad en land er heerlijk kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

. Door de eeuwen heen zijn we met zorg en respect omgegaan met het land, de natuur, de mensen die er wonen en de mensen die er willen recreëren. Volgens goed rentmeesterschap hebben we de bezittingen in de loop der tijd laten groeien en ontwikkeld ten behoeve van de inwoners van stad én land. Het IJssellandschap van nu is onlosmakelijk verbonden met het verleden. Een verleden dat tevens de inspiratiebron is voor de toekomst, waarin we ruimte creëren voor innovatie, gericht op natuur, duurzame landbouw, ondernemerschap en recreatie.

Contactgegevens

Stichting IJssellandschap

voorzieningen

Toegankelijkheid

  • Assistentiehonden toegestaan