't Rozendael

Onderdeel van het grotere landgoed vormt de buitenplaats rond landhuis 't Rozendael.

Naast het landhuis zijn hier diverse bijzondere gebouwen en gebouwde elementen aanwezig, zoals het koetshuis met schuur, tuinmanswoning, de toegangsbrug, een deels ommuurde moestuin met druivenkas, diverse tuinornamenten en een duiventil. Recent zijn met subsidie van de provincie Overijssel de paden in de oude moestuin weer in ere hersteld. De duiventil, gelegen op een weiland voor het landhuis, is in de kleuren rood en wit geschilderd, kleuren die verwijzen naar het wapen van de familie Van Ittersum. Het recht om duiven te houden was een zogenoemd heerlijk recht, dat voorbehouden was aan landgoedbezitters. Samen met het park zijn huis en tuin aangewezen als rijksmonument. De Van Ittersum-kleuren rood en wit worden ook, in streepvorm, aangetroffen op luiken van de boerderijen die bij het landgoed horen. Van oudsher werd hiermee het eigendom als het ware afgebakend. Door met markeringen te werken ontstaat echter ook een geordend landschap, waarin de bezoeker ervaart dat het landschap bij elkaar hoort.