Schotbrookkapel

Een prachtig Mariakapelletje aan het kanaal Almelo-Nordhorn. Een initiatief van twee buurtbewoners Frans Kuiper en Antoon Wilbers. De kapel kreeg de naam Schotbrookkapel, genaamd naar de Schotbroekweg aan welke weg het is gebouwd.

De kapel kreeg de naam Schotbrookkapel, genaamd naar de Schotbroekweg aan welke weg het is gebouwd. Pastor Ronald Cornelissen deed de wijding na een viering in de St.Jozefkerk in Noord-Deurningen. Daarna liepen enige honderden parochianen en andere Maria-aanbidders in tocht naar de kapel.

Kuiper en Wilbers hebben het bouwwerk, na een korte plechtigheid, formeel overgedragen aan de parochie, maar blijven wel de zorg op zich nemen voor beheer en onderhoud. De kapel is opgenomen in een boekwerkje dat werd uitgegeven door een werkgroep Landkruizen en Mariakapellen. Deze groep brengt alle Mariakapellen in Twente in beeld. Om het Mariabeeld te beschermen tegen vandalen is er een hekwerk geplaatst dat elke avond op slot gaat.

voorzieningen

Toegankelijkheid

  • Drempelvrij
  • Handmatige entreedeur
  • Lichte helling