Kerkelijk centrum Het Anker

Hoofdstraat 35, 7681 DJ Vroomshoop

Op 31 oktober 1868 werd Vroomshoop officieel tot Hervormde Gemeente uitgeroepen. Een kerkgebouw was er echter nog niet. De diensten werden gehouden in een schoolgebouw.

De bouw van de kerk werd na twee aanbestedingen gegund aan de aannemers Trooster en De Vries voor een bedrag van fl.9.770,00. De kerk werd op 16 maart 1870 in gebruik genomen. Deze ingebruikname gebeurde in een dienst die door ds. L. Vroom uit Zwolle werd geleid.

Op 16 april 1871 kon de eerste predikant, ds. P.G. Dreesman worden bevestigd. De pastorie werd, een week later, op 24 april opgeleverd.

Op 10 september 1895 werd gestart met de bouw van ‘Kerkelijk Centrum Het Anker’.

In 1910 werd de kerk vergroot tot 395 zitplaatsen en kwam er ook een torenuurwerk. Toen de Hervormde Gemeente 100 jaar bestond, in 1968, werd de kerk weer uitgebreid en het interieur veranderd. Zo kwam de kansel op de huidige plaats (deze stond vroeger aan de kant van de consistorie) en werden de banken vervangen en op een andere manier geplaatst. De pastorie aan de Hoofdstraat is in 1982 vervangen door de huidige pastorie. Een tweede pastorie (Boshoek 45) is in 1996 gebouwd. In 1986 is de toren van de kerk gerestaureerd. In 2000 zijn aan de achterzijde van de kerk 3 nieuwe ruimtes bijgebouwd.

Het eerste orgel werd in 1884 gebouwd voor een totaal bedrag van fl. 650.00. Het huidige orgel werd in 1899 gebouwd voor een bedrag van fl. 1.600,00. In 2000 is dit orgel gerestaureerd en uitgebreid met een tweede klavier (kosten ongeveer fl. 200.000).

Bekend is ook dat er 1878 al een zondagsschool was; er werd toen aan 200 kinderen onderricht gegeven.

Contactgegevens

Kerkelijk centrum Het Anker

  • Adres Hoofdstraat 35
    7681 DJ Vroomshoop
voorzieningen
Toegankelijkheid
  • checkmark Invalidenparkeerplaats
De gegevens op deze pagina worden aangeboden door Gastvrij Twenterand.
Zoek advies!