Typisch Overijssel

Het verhaal van de Moderne Devotie

  • 2 minuten opladen
  • 7891 x bekeken

Ooit gehoord van de Moderne Devotie? Deze religieuze beweging ontpopte zich in Deventer, kwam ook in Zwolle aan de man en verspreidde zich over een groot deel van Europa. Wie was de grondlegger? Wat hield de Moderne Devotie in? En in welke periode speelde zich dit af?

De Moderne devotie is een religieuze beweging binnen de middeleeuwse katholieke kerk die opkwam aan het eind van de 14e eeuw. Waarom? Mensen waren niet tevreden met hun situatie door misstanden onder de geestelijkheid en in de kerkelijke leiding.

Grondlegger Geert Groote

De Moderne Devotie stond voor een vernieuwing van het christelijke gemeenschapsleven en is te zien als een hervormingsbeweging. Geert Groote, geboren in Deventer, is de grondlegger van deze beweging. Hij gaf zijn rijkdom en erebanen op en trok predikend door het land. Hij legde de nadruk op een persoonlijke beleving van het geloof en predikte soberheid en een terugkeer naar de oorspronkelijke waarden van het Christendom.

Zwolle en de Moderne Devotie

Zwolle groeide in de 14e eeuw uit tot het middelpunt van de Moderne Devotie, door de vele kerken, kloosters en conventen. Vanuit Deventer en Zwolle breidde de religieuze beweging zich uit over een groot deel van Europa. Vele monumenten en gebouwen tonen de geschiedenis en grootschaligheid van de Moderne Devotie in onder andere Zwolle. Zo vind je in Zwolle het standbeeld van Johan Cele, de Gravity Avan La Lettre in de Grote Kerk en het Cele-Centrum. In Deventer zie je de geschiedenis onder andere terug in het Geert Grote Huis, de Refterhuizen en Abdij Sion.

Grote namen: Thomas A Kempis

De belangrijkste vertegenwoordiger van de Moderne Devotie was Thomas a Kempis. Hij schreef het boek De navolging van Christus, wat - na de bijbel - nog steeds het meest gelezen boek onder Christenen is. Ook Johan Cele was een bekende naam. Hij bracht de jongere armen en rijken naar de stad en wilde dat iedereen mee mocht doen met het onderwijs. Hij voerde dan ook een onderwijsvernieuwing in, die in heel Europa werd overgenomen en de basis legde voor het schooltype Gymnasium. Hij vormde zijn leerlingen in de idealen van de Moderne Devotie en droeg zo veel bij tot de hervorming van kerk en samenleving.