Sproakstee

Een vergaderplek uit de marketijd op het erve Sproakstee gelegen op de gelijknamige camping in De Lutte.

De Sproakstee was in de tijd dat de Lutter Marke bestond de plek waar de Marke vergaderde. Boeren die tot de Marke de Lutte behoorden kwamen hier bijeen om te vergaderen over de situatie van de Marke, om nieuwe regels vast te leggen en oude te handhaven. De markerichter, stelde samen met de eigenaren van de erven de regels op. De pachters hielden in de gaten of de regels wel goed werden toegepast. Zo nodig legde de vergadering onder leiding van de boerrichter (strenge) straffen op aan de overtreders.

Door de werkgroep van de van de stichting de Dree Marken is deze vergaderplek weer zichtbaar gemaakt in het landschap. Daarvoor zijn 19 stenen in een kring geplaatst voorstellende de pachters van de erven. Midden in de kring liggen stenen die de zetels van de boerrichter en zijn keurnoten symboliseren.

Contactgegevens

voorzieningen
Toegankelijkheid
  • checkmark Lichte helling
De gegevens op deze pagina worden aangeboden door Tourist info De Lutte-Losser-Beuningen.
Zoek advies!