Verrassende routes

Deze landgoederen kom je tegen op de fietsroute 'Achter de luiken van Heino'

  • 6 minuten opladen
  • 4998 x bekeken

Tijdens het fietsen van de route 'Achter de luiken van Heino' kom je diverse landgoederen en kastelen tegen. Elk landgoed en kasteel heeft zijn eigen verhaal. Hieronder nemen we je mee in deze verhalen.

Landgoed 't Rozendael

Het tegenwoordige landgoed 't Rozendael is aanvankelijk een boerenerf geweest, waar een zogenoemde spieker is bijgebouwd. Door aankoop van gronden met boerderijen en vooral door vererving is een groot buitengoed ontstaan. Er zijn gebouwen bijgekomen, lanen, parken en bossen aangelegd.

De luiken van ’t Rozendael hebben wit en rode schuinbalken. De exacte plaatsing van die balken hangt af van de verhouding van het luik. Bij dubbele luiken boven elkaar lopen de balken visueel door. Ook de duiventil is in deze kleuren geschilderd. De leeuwen bij de toegangsbrug houden ieder een wapen vast: zilver met drie aanziende rode ezelskoppen van familie Van Ittersum en de drie klavers van de voormalige gemeente Heino.

Een ernstige aantasting van het landgoed vond plaats in 1880 door de aanleg van de spoorlijn Zwolle-Almelo. Deze loopt nu dwars door het landgoed heen. Via vererving kwam 't Rozendael in 1914 in bezit van F.A.R.A. baron van Ittersum. In 1939 werd het landgoed ondergebracht in de stichting het Baron van Ittersum Fonds. Door dit landgoed van 500 ha met 30 erven zijn de natuur- en cultuurlandschappen ten zuiden van Heino behouden gebleven.

Kasteel het Nijenhuis
Kasteel het Nijenhuis

Kasteel het Nijenhuis

Tussen de dorpen Heino en Wijhe ligt Kasteel het Nijenhuis. Naast wisselende presentaties uit eigen collectie zijn in het kasteel vele tentoonstellingen te zien. De beeldentuin biedt plaats aan een kleine 100 beelden van gerenommeerde kunstenaars uit binnen- en buitenland.

Op het kasteel zelf zijn alle luiken egaal blauw, met opvallende witte lijsten. De luiken van de bijgebouwen van Het Nijenhuis hebben een blauwe zandloper. Hierbij is het luik tweemaal diagonaal verdeeld. Op het snijvlak bevindt zich een rood wisselrondje. De kleuren zijn ontleend aan het wapen van familie Von Knobelsdorff.

De eerste vermelding van Het Nijenhuis dateert van 1382. Er woonden diverse adellijke geslachten, waaronder de families Van Ittersum, Bentinck en Von Knobelsdorff. Familie Van Pallandt verkocht het landgoed in 1934. Hierna volgde een periode van verval. Op initiatief van kunstverzamelaar Dirk Hannema werd het kasteel gerestaureerd en de bouwhuizen onder architectuur verbouwd tot museum, met zijn verzameling als uitgangspunt. De grondlegger van Museum de Fundatie bewoonde Kasteel het Nijenhuis van 1958 tot aan zijn dood in 1984.

Landgoed De Colckhof
Landgoed De Colckhof

Landgoed De Colckhof

De Colckhof is een landgoed met buitenplaats gelegen in Laag Zuthem in de gemeente Raalte, provincie Overijssel. De Colckhof heeft een omvang van 40 hectare, waarvan 25 ha uit bos bestaat. Het gebied is sinds 1989 eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten.

De luiken van De Colckhof hebben een kenmerkend motief. De schuinbalken met afwisselende wit en blauwe vlakken geven een speels effect op de rode ondergrond. Dit is rechtstreeks ontleend aan het familiewapen Van Dedem. De luiken zijn goed te zien bij de boerderij en bijgebouwen op het landgoed en bij het tolhuisje, aan het eind van de Hubertsallee aan de rechterzijde.

De tuin van De Colckhof is door de bekende tuinarchitect Zocher aangelegd in Engelse landschapsstijl. Kenmerkend voor deze stijl is de zogenaamde folly, een romantische tuindecoratie. Op dit landgoed staat een theekoepeltje, deze is vanaf de Zuthemerweg zichtbaar tussen het groen.

Landgoed Den Alerdinck
Landgoed Den Alerdinck

Landgoed Den Alerdinck

Middenin het Sallandse coulissenlandschap ligt dit prachtige landgoed. Gebouwd in 1680 en sinds 1985 in het bezit van Wouter Koning, die deze buitenplaats met veel zorg en aandacht heeft teruggebracht in de oude stijl met de allure van weleer. Hierdoor is Den Alerdinck geschikt gemaakt voor velerlei gebruik.

Het landgoed wordt tegenwoordig niet meer bewoond door een adellijke familie. De luiken van landgoed Den Alerdinck hebben dan ook geen historische kleuren. Op de luiken van het koetshuis en bijgebouw is een zandlopermotief zichtbaar: groen en crèmekleurig met een wisselrondje op het snijvlak.

In de periode 1797 – 1865 was het landgoed eigendom van de adellijke familie Van Sonsbeeck. Zij lieten een Engelse landschapstuin ontwerpen door tuinarchitect Zocher. Verder werd in 1830 de bijna vier kilometer lange zeewaterkerende dijk rond Den Alerdinck aangelegd. Deze moest bij noordwesterstorm het door de Zuiderzee opgestuwde water van de IJssel en het Zwartewater tegenhouden.

Kasteel Rechteren
Kasteel Rechteren

Kasteel Rechteren

Kasteel Rechteren (uit de 14e eeuw) is gesitueerd op een eiland in een dode rivierarm van de Overijsselse Vecht. Een stenen boogbrug geeft toegang tot het kasteel. Het is het enige kasteel in de provincie Overijssel uit de middeleeuwen dat bewaard is gebleven. Het kasteel is niet te bezichtigen.

Als een van de weinige landgoederen gebruikt Rechteren een goudgele in plaats van een lichtgele kleur in de luiken. Op de luiken van de boerderijen is het zandlopermotief goed zichtbaar: dieprood en goudgeel.

Het wapenschild van de familie Van Rechteren Limpurg bestaat uit samengestelde veelkleurige wapens. Het is gevierendeeld met linksboven en rechtsonder in goud een rood kruis. De andere delen zijn opnieuw gevierendeeld. Een hoekig doorsneden van rood en zilver én in blauw vijf zilveren koppen van knotsen.

Huis Den Berg
Huis Den Berg

Huis Den Berg

Huis Den Berg is een oude havezate, die sinds 1483 in bezit is geweest van verschillende adellijke families. Sinds 1703 in bezit van de familie Van Dedem. In 1703 werd het huis herbouwd zoals het nu staat. Een wandeling rond de grachten is zeer de moeite waard.

Volgens de huidige beheerder van Huis Den Berg zijn de luiken ‘gewoon monumentengroen’. Deze kleur komt niet terug in het wapenschild. Dat bevindt zich in de boog boven de voordeur en is rood, wit en blauw.

De naam Den Berg komt al in de 14e eeuw voor en is waarschijnlijk ontleend aan de heuvelreeks die het goed van oost naar west doorsnijdt. Het huis werd in die jaren bewoond door het geslacht Van den Berghe. Om havezate Den Berg als cultuurhistorisch natuurmonument in stand te houden werd in 1983 de Van Dedem-Den Berg Stichting opgericht.

Vlaminckhorst
Vlaminckhorst

De Vlaminckhorst

De Vlaminckhorst is een eeuwenoud landgoed , waarvan 5 ha overgebleven zijn. Het grenst aan de bebouwde kom van Heino. Het is een plaats waar het ontstaan van Heino en haar rijke historie nog terug te vinden is. In de 13e eeuw werden boerderijen gebouwd op de grens van de hoge en de lage gronden. Dit was het begin van het ontstaan van Heino. Geschiedschrijving spreekt reeds van een boerderij op de plaats met de naam Vlaminckhorst in de 13e eeuw.

De luiken zijn monumentengroen. De Vlaminckhorst is oorspronkelijk een opslagschuur, ofwel spieker. Veel van deze spiekers werden door de eigenaren omgebouwd tot zomerverblijf. Rondom Heino stond een twintigtal spiekers. Deze zijn of afgebroken of uitgebouwd tot landhuizen zoals ‘t Rozendael. Voor zover bekend is De Vlaminckhorst de enige spieker in Oost-Nederland die zich nog in de oorspronkelijke staat bevindt.

Van eind 19e tot halverwege de 20ste eeuw gebruikten de families Rietberg en De Bruin de spieker om de beurt als vakantieverblijf. Daarna was De Vlaminckhorst lange tijd onbewoond en verloederde het. De huidige bewoners herstelden gebouwen en landschap in volle glorie met als doel: alles terug in de staat van rond 1850. Zowel spieker als boerderij zijn Rijksmonument.

Ook leuk om te lezen