Natuurgeheimen

Vogel spotten in Overijssel

  • 5 minuten opladen
  • 6554 x bekeken

Vogelspotten in Overijssel: het biedt spanning, maar ook ontspanning. Lekker in de buitenlucht, genieten van de omgeving en van de schoonheid van vogels. Vogels spotten kan overal, zelfs op je eigen balkon of tuin, maar voor de meer bijzondere soorten in Overijssel heb je een aantal factoren nodig: de juiste plek, een verrekijker en een beetje geluk!

Vogels spotten op bijzondere plekken

In de winter komen er vanuit het koude noorden allemaal ‘vreemde’ vogels naar Overijssel. Vogels kijken in Overijssel is allereerst kennis maken met een heel divers landschap. Bossen, heidegebieden, uiterwaarden en landgoederen en zo nog een aantal landschappen liggen er aan je voeten. Zo veel variatie, dat betekent ook veel vogelsoorten.

In de buurt van Lemele ligt een natuurontwikkelingsgebied: Archemermaten. Dit gebied is aangelegd om de oorspronkelijke loop van de Regge te herstellen. Er stroomt in dit gebied weer water, die van hoog van laag verandert. Hierdoor zijn er veel vogels te vinden. Je vindt in de Archemermaten vogels van bos en rivier, zoals de ijsvogel, grote gele kwikstaart, ooievaar en goudvink.

Boetelerveld ligt in de buurt van de Sallandse Heuvelrug. Hoewel het Boetelerveld wel eens last heeft van verdroging, vind je hier een van de laatste vochtige heidegebieden van Nederland. Het gebied heeft een heel gevarieerd landschap met bossen, vennen, heide en zand. In deze gebieden komen vaak veel verschillende vogelsoorten voor. Wie gaat vogels kijken in het Boetelerveld maakt kans op een mix van zangvogels, spechten, watervogels, roofvogels en steltlopers.

Landgoed Egheria ligt tussen Oldenzaal en de Lutte in. Hier ligt tevens het hoogste punt van Overijssel, de Tankenberg. Op het landgoed wisselen weilanden, bosjes en houtwallen elkaar af dat een zeer gevarieerde vogelstand veroorzaakt. Je hebt in dit gebied kans dat je de grauwe vliegenvanger, de wielewaal, een goudhaantje of een appelvink spot.

De ondiepe nevengeul van de Vreugderijkerwaard warmt in het voorjaar gemakkelijk op. Dit zijn de ideale omstandigheden voor vissen om zich voort te planten. Met als gevolg dat hier veel vogels leven, vogels leven immers van vis. Welke vogels er te spotten zijn, verschilt per seizoen. Het zou kunnen dat je bontbekplevier, tureluur en nog veel meer steltlopers tegenkomt.

Hegeveld is een relatief onbekend natuurgebied van zo’n 40 hectare tussen Enschede en Buurse. In dit gebied wordt (als er gemaaid wordt) er vroeg gemaaid. Dit zorgt ervoor dat insecten hun eitjes kunnen leggen in het hoge gras, muizen kunnen overwinteren en bodembroedvogels gemakkelijk kunnen broeden. Een veldleeuwerik bijvoorbeeld maakt een holletjes in het gras om ongestoord te broeden.

Vogels kijken in nationale parken in Overijssel

Overijssel beschikt over twee nationale parken: de Weerribben-Wieden en de Sallandse Heuvelrug. In deze twee nationale parken zijn een aantal vogelsoorten gevestigd die je niet zo snel tegenkomt in andere provincies. Bovendien is er in deze natuurgebieden heel veel anders moois te bezichtigen, dan alleen de bijzondere vogelsoorten!

Vogel spotten in de Weerribben-Wieden
Vogel spotten in de Weerribben-Wieden

In het uitgestrekte en ongerepte laagveengebied van de Weerribben-Wieden vind je bijzondere flora en fauna. De specifieke flora is van belang voor de twee dagvlinders die in dit gebied leven, de grote vuurvlinder en de zilveren maan. Wat vogels betreft, verschilt het erg per seizoen welke vogels je in dit gebied tegenkomt. In de periode van april tot en met juni komen de broedvogels terug. Dit zijn vooral moerasvogels als de purperreiger, zwarte stern en bruine kiekendief. Als je in de winter de Weerribben-Wieden bezoekt, zie je weer hele andere vogels zoals een buizerd of een havik.

In de Sallandse Heuvelrug kun je eindeloos dwalen door heidevelden en bossen. Het is een vogelrijk gebied dat de gemiddelde vogelaar zeker zal laten verbazen. Op de paarse heide kan je de roodborsttapuit, boomklever, raaf en diverse roofvogels tegenkomen. Ga je vroeg uit de veren? Dan spot je misschien ook wel enkele zoogdieren.

De beste vogelkijkhutten van Overijssel

Om het beste uitzicht te hebben op plekken waar verschillende vogels te spotten zijn, is het zeker aan te raden een vogelkijkhut te bezoeken. Deze hutten zijn er voor gebouwd zodat jij onzichtbaar bent voor de vogels en ze dus niet zal wegjagen.

Het Aamsveen is een veengebied op de grens bij Duitsland. Vanuit de vogelkijkhut in dit gebied heb je een goede kans om ‘s winters de klapekster te zien, maar ook jagende blauwe kiekendieven.

De aanleg van de beek de Doorbraak is gedaan om het water in Twente meer ruimte te geven, wateroverlast en verdroging te voorkomen en ecologische verbinding te maken tussen Twente en Salland. Wintertaling, waterral, watersnip en groene specht behoren tot de mogelijkheden als je het kijkscherm in dit gebied bezoekt.

Meer interessante gebieden met vogelkijkhutten zijn de Bergvennen, de Horte, Landgoed Lonnekermeer, Lemelerberg, Molenven - Bornsestraat, retentiegebied Kristalbad, Wierdense veld - Spikkenplasweg en Zwolle - Polder Sekdoorn.

Vogelreizen

In Overijssel worden niet veel georganiseerde vogelreizen aangeboden. Maar een vogelvakantie kan je ook prima zelf organiseren. Boek een natuurhuisje in Overijssel en bepaal welke vogelgebieden jou interesseren.